Bölüm Hakkında

 Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı  siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer  Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde  araştırılmaktadır.

Bölümümüz, İslam Tarihi Anabilim Dalı ve Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır.